Thirrjet

Thirrja e Parë Projekt-Propozime Rinore (Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore)

Thirrja e Parë Projekt-Propozime Rinore (Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore)

MINISTRIA E ARSIMIT, SPORTIT DHE RINISË AGJENCIA KOMBËTARE E RINISË Agjencia Kombëtare e Rinisë shpall sot më dt. 28  Qershor 2021, ora 08:30, thirrjen e parë për financimin e projekteve që do të propozohen  nga Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore me impakt te të rinjtë. Agjencia Kombëtare e Rinisë (AKR) inkurajon të gjitha Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore […]


Lexo më shumë

Thirrja e Parë Projekt-Propozime Rinore (Organizatat Rinore dhe për të Rinjtë)

Thirrja e Parë Projekt-Propozime Rinore (Organizatat Rinore dhe për të Rinjtë)

  MINISTRIA E ARSIMIT SPORTIT DHE RINISË AGJENCIA KOMBËTARE E RINISË Agjencia Kombëtare e Rinisë shpall sot më dt. 28 Qershor 2021, ora 08:30, thirrjen e parë për financimin e projekteve që do të propozohen  nga Organizatat Rinore dhe/ose për të Rinjtë me impakt te të rinjtë. Agjencia Kombëtare e Rinisë (AKR) inkurajon të gjitha Organizatat […]


Lexo më shumë

Thirrja për krijimin e Organizatës Kombëtare Përfaqësuese Rinore

Thirrja për krijimin e Organizatës Kombëtare Përfaqësuese Rinore

MINISTRIA E ARSIMIT, SPORTIT DHE RINISË AGJENCIA KOMBËTARE E RINISË   Thirrja për krijimin e Organizatës Kombëtare Përfaqësuese Rinore Agjencia Kombëtare e Rinisë shpall thirrjen për krijimin e Organizatës Kombëtare Përfaqësuese Rinore (OKPR), e cila do të funksionojë si një organizatë ombrellë rinore jo-fitimprurëse duke përfaqësuar nevojat dhe interestat e të rinjve pranë grupeve të […]


Lexo më shumë

Thirrja për krijimin e Këshillit Kombëtar Rinor

Thirrja për krijimin e Këshillit Kombëtar Rinor

Agjencia Kombëtare e Rinisë shpall thirrjen për krijimin e Këshillit Kombëtar Rinor, i cili do të jetë organ këshillimor që funksionon pranë Ministrit përgjegjës për Rininë. Ftohen të gjitha organizatat rinore dhe/ose për të rinjtë si dhe këshillat studentorë, të paraqesin kandidaturat potenciale për të qenë anëtarë të KKR-së. *Mirëpresim cdo aplikim deri më 28 […]


Lexo më shumë

Misioni

Misioni i Agjencisë Kombëtare të Rinisë është garantimi i mbrojtjes dhe i promovimit të të drejtave të të rinjve, nëpërmjet mbështetjes për edukim joformal, ndërveprimit e aktivizimit të rinisë dhe financimit të veprimtarive rinore, në zbatim të politikave shtetërore në fushën e rinisë.
sqShqip
Agjencia Kombëtare e Rinisë