Sesioni informues mbi zhvillimin dhe implementimin e projekteve me përfaqësuesit e bashkive fituese të Thirrjes Publike Nr.3

Në ambientet e Agjencisë Kombëtare të Rinisë, u zhvillua sesioni informues mbi zhvillimin dhe implementimin e projekteve me përfaqësuesit e…
Read More
Sesioni informues mbi zhvillimin dhe implementimin e projekteve me përfaqësuesit e bashkive fituese të Thirrjes Publike Nr.3

Lista e projekteve fituese për Thirrjen e Tretë për Grante për Infrastrukturë Rinore për Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore

Klikoni mbi linkun e mëposhtëm:Lista e fituesve të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore për Thirrjen e Tretë
Read More
Lista e projekteve fituese për Thirrjen e Tretë për Grante për Infrastrukturë Rinore për Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore

Sesion informues mbi proçedurat e Aplikimit për Thirrjen e Tretë për Projekt-Propozime të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore

Sesion informues online mbi proçedurat e aplikimit për Thirrjen e Tretë për  Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore. Sesioni informues do të…
Read More
Sesion informues mbi proçedurat e Aplikimit për Thirrjen e Tretë për Projekt-Propozime të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore

Thirrje Publike e Tretë për Projekt-Propozime nga Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore

AGJENCIA KOMBËTARE E RINISË (AKR) SHPALL:THIRRJEN PUBLIKE NR.III PËR PROJEKT-PROPOZIME NGA NJËSITË E VETËQEVERISJES VENDOREDREJTUAR:NJËSIVE TË VETËQEVERISJES VENDOREA. Projekt-Propozimet të…
Read More
Thirrje Publike e Tretë për Projekt-Propozime nga Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore

Fillon proçesi i votimit për anëtarët e Këshillit Kombëtar të Rinisë

Kandidatë, përfaqësues të organizatave rinore dhe/ose për të rinjtë Andi Bibo ka kryer studimet e larta (Bachelor dhe Master) pranë…
Read More
Fillon proçesi i votimit për anëtarët e Këshillit Kombëtar të Rinisë

Lista e projekteve fituese për Thirrjen e Tretë për Organizatat Rinore dhe/ose Për të Rinjtë

Klikoni mbi linkun e mëposhtëm:Lista e fituesve të Organizatave Rinore dhe/ose Për të Rinjtë për Thirrjen e Tretë
Read More
Lista e projekteve fituese për Thirrjen e Tretë për Organizatat Rinore dhe/ose Për të Rinjtë

RIN CAMP 2023

RIN CAMP 2023Rinia Camp, është një event që ka në qendër të rinjtë, dhe synon të aktivizojë dhe mbështesë më…
Read More
RIN CAMP 2023

Thirrje për Anëtarë të Këshillit Kombëtar të Rinisë

KRYEMINISTRIAMINISTËR I SHTETIT PËR RININË DHE FËMIJËT “Thirrje për Anëtarë të Këshillit Kombëtar të Rinisë”Agjencia Kombëtare e Rinisë shpall thirrjen e…
Read More
Thirrje për Anëtarë të Këshillit Kombëtar të Rinisë

Shpallet fituesi dhe renditja përfundimtare e kandidatëve sipas numrit të votave të OJF-ve për përfaqësuesin rinor në Bordin Drejtues të Zyrës Rajonale për Bashkëpunim Rinor

Mbështetur në ligjin nr. 116/2016 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor për ngritjen e Zyrës Rajonale për…
Read More
Shpallet fituesi dhe renditja përfundimtare e kandidatëve sipas numrit të votave të OJF-ve për përfaqësuesin rinor në Bordin Drejtues të Zyrës Rajonale për Bashkëpunim Rinor

Thirrje për votime nga Organizatat Jo Fitimprurëse Rinore/Për të Rinjtë për përfaqësuesin rinor në Bordin Drejtues të Zyrës Rajonale për Bashkëpunim Rinor (ZRBR)

Komisioni i Certifikimit për përzgjedhjen e përfaqësuesve rinorë në bordin drejtues të Zyrës Rajonale për Bashkëpunim Rinor (ZRBR) shpall kandidatët…
Read More
Thirrje për votime nga Organizatat Jo Fitimprurëse Rinore/Për të Rinjtë për përfaqësuesin rinor në Bordin Drejtues të Zyrës Rajonale për Bashkëpunim Rinor (ZRBR)

Previous
Next

sqShqip
Agjencia Kombëtare e Rinisë