Thirrje: Support Albanian youth civic participation Portali ku mund të merrni informacionet e plota

EU Funding & Tenders Portal: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/tender-details/79a4883e-1d19-4910-8099-c8abfccb3f08-CN#anchorDocuments TED: https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/413372-2024
Read More
Thirrje: Support Albanian youth civic participation Portali ku mund të merrni informacionet e plota

Sesion Informues nr.3 online – Thirrja Publike IV për Organizatat Rinore dhe/ose për të rinjtë

Sesion informues online mbi proçedurat e aplikimit për Thirrjen e Katërt për Projekt-Propozime të Organizatave Rinore dhe/ose për të Rinjtë….
Read More
Sesion Informues nr.3 online – Thirrja Publike IV për Organizatat Rinore dhe/ose për të rinjtë

Thirrja e Katërt për Projekt-Propozime (Organizatat Rinore dhe Organizatat për të Rinjtë)

AGJENCIA KOMBËTARE E RINISË (AKR) SHPALL: THIRRJEN PUBLIKE NR. IV PËR PROJEKT-PROPOZIME DREJTUAR:  ORGANIZATAVE RINORE DHE ORGANIZATAVE PËR TË RINJTË…
Read More
Thirrja e Katërt për Projekt-Propozime (Organizatat Rinore dhe Organizatat për të Rinjtë)

Sesioni informues mbi zhvillimin dhe implementimin e projekteve me përfaqësuesit e bashkive fituese të Thirrjes Publike Nr.3

Në ambientet e Agjencisë Kombëtare të Rinisë, u zhvillua sesioni informues mbi zhvillimin dhe implementimin e projekteve me përfaqësuesit e…
Read More
Sesioni informues mbi zhvillimin dhe implementimin e projekteve me përfaqësuesit e bashkive fituese të Thirrjes Publike Nr.3

Lista e projekteve fituese për Thirrjen e Tretë për Grante për Infrastrukturë Rinore për Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore

Klikoni mbi linkun e mëposhtëm: Lista e fituesve të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore për Thirrjen e Tretë
Read More
Lista e projekteve fituese për Thirrjen e Tretë për Grante për Infrastrukturë Rinore për Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore

Sesion informues mbi proçedurat e Aplikimit për Thirrjen e Tretë për Projekt-Propozime të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore

Sesion informues online mbi proçedurat e aplikimit për Thirrjen e Tretë për  Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore. Sesioni informues do të…
Read More
Sesion informues mbi proçedurat e Aplikimit për Thirrjen e Tretë për Projekt-Propozime të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore

Thirrje Publike e Tretë për Projekt-Propozime nga Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore

AGJENCIA KOMBËTARE E RINISË (AKR) SHPALL: THIRRJEN PUBLIKE NR.III PËR PROJEKT-PROPOZIME NGA NJËSITË E VETËQEVERISJES VENDORE DREJTUAR: NJËSIVE TË VETËQEVERISJES…
Read More
Thirrje Publike e Tretë për Projekt-Propozime nga Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore

Fillon proçesi i votimit për anëtarët e Këshillit Kombëtar të Rinisë

Kandidatë, përfaqësues të organizatave rinore dhe/ose për të rinjtë Andi Bibo ka kryer studimet e larta (Bachelor dhe Master) pranë…
Read More
Fillon proçesi i votimit për anëtarët e Këshillit Kombëtar të Rinisë

Lista e projekteve fituese për Thirrjen e Tretë për Organizatat Rinore dhe/ose Për të Rinjtë

Klikoni mbi linkun e mëposhtëm: Lista e fituesve të Organizatave Rinore dhe/ose Për të Rinjtë për Thirrjen e Tretë
Read More
Lista e projekteve fituese për Thirrjen e Tretë për Organizatat Rinore dhe/ose Për të Rinjtë

RIN CAMP 2023

RIN CAMP 2023 Rinia Camp, është një event që ka në qendër të rinjtë, dhe synon të aktivizojë dhe mbështesë…
Read More
RIN CAMP 2023

Previous
Next

sqShqip
Agjencia Kombëtare e Rinisë