Info Session on the Application Procedure for the Third Call for Project-Proposals from Local Self-GoverningUnits

Online info session on the application process for the Third Call for Project-Proposals from Local Self-Governing Units
Read More
Sesion informues mbi proçedurat e Aplikimit për Thirrjen e Tretë për Projekt-Propozime të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore

The Third Public Call for Project-Proposals from Local Self-Governing Units

AGJENCIA KOMBËTARE E RINISË (AKR) SHPALL:THIRRJEN PUBLIKE NR.III PËR PROJEKT-PROPOZIME NGA NJËSITË E VETËQEVERISJES VENDOREDREJTUAR:NJËSIVE TË VETËQEVERISJES VENDOREA. Projekt-Propozimet të…
Read More
Thirrje Publike e Tretë për Projekt-Propozime nga Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore

Fillon proçesi i votimit për anëtarët e Këshillit Kombëtar të Rinisë

Kandidatë, përfaqësues të organizatave rinore dhe/ose për të rinjtë Andi Bibo ka kryer studimet e larta (Bachelor dhe Master) pranë…
Read More
Fillon proçesi i votimit për anëtarët e Këshillit Kombëtar të Rinisë

RIN CAMP 2023

RIN CAMP 2023Rinia Camp, është një event që ka në qendër të rinjtë, dhe synon të aktivizojë dhe mbështesë më…
Read More
RIN CAMP 2023

Call for application for Members of the National Youth Council

KRYEMINISTRIAMINISTËR I SHTETIT PËR RININË DHE FËMIJËT “Thirrje për Anëtarë të Këshillit Kombëtar të Rinisë”Agjencia Kombëtare e Rinisë shpall thirrjen e…
Read More
Thirrje për Anëtarë të Këshillit Kombëtar të Rinisë

Announcement for the winner, and final ranking of the candidates; according to the number of Non-profit Organizations votes for the youth representative, in the Governing Board of 'The Regional Office for Youth Cooperation' (RYCO), is announced.

Mbështetur në ligjin nr. 116/2016 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor për ngritjen e Zyrës Rajonale për…
Read More
Shpallet fituesi dhe renditja përfundimtare e kandidatëve sipas numrit të votave të OJF-ve për përfaqësuesin rinor në Bordin Drejtues të Zyrës Rajonale për Bashkëpunim Rinor

Call for Votes from Youth Organizations/Organizations for Youth for Justice Rights in the Board of the Regional Office for Youth Cooperation

Komisioni i Certifikimit për përzgjedhjen e përfaqësuesve rinorë në bordin drejtues të Zyrës Rajonale për Bashkëpunim Rinor (ZRBR) shpall kandidatët…
Read More
Thirrje për votime nga Organizatat Jo Fitimprurëse Rinore/Për të Rinjtë për përfaqësuesin rinor në Bordin Drejtues të Zyrës Rajonale për Bashkëpunim Rinor (ZRBR)

Call for applications – Youth Representative on the Board of Directors of the Regional Office for Youth Cooperation, RYCO.

 Mbështetur në ligjin nr. 116/2016 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor përngritjen e Zyrës Rajonale për Bashkëpunim…
Read More
Thirrje për aplikim – Përfaqësues rinor në Bordin Drejtues të Zyrës Rajonale për Bashkëpunim Rinor, RYCO

Info session on the application process for the Third Call for Project-Proposals from Youth Organizations and/or for Young People

Online informative session on application procedures for the Third Call. In the first session on 10.05.2023 at...
Read More
Sesion informues mbi proçedurat e aplikimit për Thirrjen e Tretë për Projekt-Propozime të Organizatave Rione dhe/ose për të Rinjtë

Third Call for Project Proposals (Youth Organizations and Organizations for Young People)

AGJENCIA KOMBËTARE E RINISË (AKR) SHPALL:THIRRJEN PUBLIKE NR.III PËR PROJEKT-PROPOZIMEDREJTUAR: ORGANIZATAVE RINORE DHE ORGANIZATAVE PËR TË RINJTË A.  Projekt-propozimet të cilat…
Read More
Thirrja e Tretë për Projekt-Propozime (Organizatat Rinore dhe Organizatat për të Rinjtë)

Previous
Next

en_GBEnglish (UK)
National Youth Agency