Sesion Informues nr.3 online – Thirrja Publike IV për Organizatat Rinore dhe/ose për të rinjtë

Sesion informues online mbi proçedurat e aplikimit për Thirrjen e Katërt për Projekt-Propozime të Organizatave Rinore dhe/ose për të Rinjtë.Në…
Read More
Sesion Informues nr.3 online – Thirrja Publike IV për Organizatat Rinore dhe/ose për të rinjtë

Fourth Public Call for Project-Proposals from Youth Organizations and/or for Young People

AGJENCIA KOMBËTARE E RINISË (AKR) SHPALL: THIRRJEN PUBLIKE NR. IV PËR PROJEKT-PROPOZIME DREJTUAR:  ORGANIZATAVE RINORE DHE ORGANIZATAVE PËR TË RINJTË…
Read More
Thirrja e Katërt për Projekt-Propozime (Organizatat Rinore dhe Organizatat për të Rinjtë)

Informative session on the development and implementation of projects with representatives of the winning municipalities of Public Call No. 3.

Në ambientet e Agjencisë Kombëtare të Rinisë, u zhvillua sesioni informues mbi zhvillimin dhe implementimin e projekteve me përfaqësuesit e…
Read More
Sesioni informues mbi zhvillimin dhe implementimin e projekteve me përfaqësuesit e bashkive fituese të Thirrjes Publike Nr.3

List of winning projects for the Third Call for Grants for Youth Infrastructure for Local Government Units.

Klikoni mbi linkun e mëposhtëm: Lista e fituesve të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore për Thirrjen e Tretë
Read More
Lista e projekteve fituese për Thirrjen e Tretë për Grante për Infrastrukturë Rinore për Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore

Info Session on the Application Procedure for the Third Call for Project-Proposals from Local Self-Governing Units

Online info session on the application process for the Third Call for Project-Proposals from Local Self-Governing Units
Read More
Sesion informues mbi proçedurat e Aplikimit për Thirrjen e Tretë për Projekt-Propozime të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore

The Third Public Call for Project-Proposals from Local Self-Governing Units

AGJENCIA KOMBËTARE E RINISË (AKR) SHPALL: THIRRJEN PUBLIKE NR.III PËR PROJEKT-PROPOZIME NGA NJËSITË E VETËQEVERISJES VENDORE DREJTUAR: NJËSIVE TË VETËQEVERISJES…
Read More
Thirrje Publike e Tretë për Projekt-Propozime nga Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore

The voting process for members of the National Youth Council begins

Candidates, representatives of youth organisations and/or for young people in the National Youth Council:
Read More
Fillon proçesi i votimit për anëtarët e Këshillit Kombëtar të Rinisë

Lista e projekteve fituese për Thirrjen e Tretë për Organizatat Rinore dhe/ose Për të Rinjtë

Klikoni mbi linkun e mëposhtëm: Lista e fituesve të Organizatave Rinore dhe/ose Për të Rinjtë për Thirrjen e Tretë
Read More
Lista e projekteve fituese për Thirrjen e Tretë për Organizatat Rinore dhe/ose Për të Rinjtë

RIN CAMP 2023

RinCamp, is an event that has young people at its heart and aims to further enable and support young people
Read More
RIN CAMP 2023

Call for Members of the National Youth Council

PRIMEMINISTER’S OFFICE MINISTER OF STATE FOR YOUTH AND CHILDREN “Call for Members of the National Youth Council”
Read More
Thirrje për Anëtarë të Këshillit Kombëtar të Rinisë

Previous
Next

en_GBEnglish (UK)
National Youth Agency