Category: Call for application for Board/RYCO

The winner and final listing of candidates according to the number of votes from NGO-s for Youth Representative in the Management Board of the Regional Office for Youth Cooperation is announced

Mbështetur në ligjin nr. 116/2016 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor për ngritjen e Zyrës Rajonale për Bashkëpunim Rinor”, statutin e Zyrës Rajonale për Bashkëpunim Rinor (ZRBR), ligjin nr. 75/2019 “Për rininë”, urdhrin e Ministrit të Shtetit për Rininë dhe Fëmijët nr. 3, datë 09.05.2023 “Për fillimin e procedurave të përzgjedhjes dhe […]

Call for voting from Non Profit Youth Organizations and/or for Young People for the Youth Representative in the Management Board of the Regional Office for Youth Cooperation (ZRBR)

Komisioni i Certifikimit për përzgjedhjen e përfaqësuesve rinorë në bordin drejtues të Zyrës Rajonale për Bashkëpunim Rinor (ZRBR) shpall kandidatët e kualifikuar në fazën e votimit nga organizatat jo fitimprurëse rinore/ për të rinjtë. Kandidatët e kualifikuar janë: Borjana Dine; Cristiana Njehrrena; Klajdi Kaziu; Klajdi Priska; Marinela Rukia. Ftohen organizatat jo fitimprurëse rinore/ për të […]

Call for application - Youth Representative in the Management Board of the Regional Office for Youth Cooperation, RYCO

Mbështetur në ligjin nr. 116/2016 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor për ngritjen e Zyrës Rajonale për Bashkëpunim Rinor”, statutin e Zyrës Rajonale për Bashkëpunim Rinor (ZRBR), ligjin nr. 75/2019 “Për rininë”, urdhrin e Ministrit të Shtetit për Rininë dhe Fëmijët nr. 3, datë 09.05.2023 “Për fillimin e procedurave të përzgjedhjes dhe […]

en_GBEnglish (UK)
National Youth Agency