Në Rast se e ke Humbur…

Ne ju mbështesim për

  • Realizimin e projekteve dhe aktiviteteve të organizatave rinore.
  • Realizimin e projekteve dhe aktiviteteve të individëve sipërmarrës dhe aktivistëve të rinj.
  • Në informimin, konsultimin, dhe aksesin e të rinjve si vendimmarres.
sqShqip
Agjencia Kombëtare e Rinisë