Struktura Organizative

Geron Ibrahimi

Geron Ibrahimi

Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë Kombëtare të Rinisë (AKR)​

sqShqip
Agjencia Kombëtare e Rinisë