Z. Geron Ibrahimi

Z. Geron Ibrahimi

Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë Kombëtare të Rinisë (AKR)​

sqShqip
Agjencia Kombëtare e Rinisë