Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë
world vision
World Vision
UNICEF
Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë – SOROS
OSCE Albania
UNDP
RYCO
Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit
Shkolla Shqiptare e Administratës Publike
sqShqip
Agjencia Kombëtare e Rinisë