Kategori: Thirrjet Për Organizatat Rinore/Për Të Rinjtë

Sesion Informues nr.3 online – Thirrja Publike IV për Organizatat Rinore dhe/ose për të rinjtë

Sesion informues online mbi proçedurat e aplikimit për Thirrjen e Katërt për Projekt-Propozime të Organizatave Rinore dhe/ose për të Rinjtë. Në sesionin e tretë më datë 13.05.2024,  në orën 11:00 – 13:00, mund të bëheni pjesë duke klikuar në linkun e mëposhtëm: meet.google.com/wsr-zbqn-nzj

Thirrja e Katërt për Projekt-Propozime (Organizatat Rinore dhe Organizatat për të Rinjtë)

AGJENCIA KOMBËTARE E RINISË (AKR) SHPALL: THIRRJEN PUBLIKE NR. IV PËR PROJEKT-PROPOZIME DREJTUAR:  ORGANIZATAVE RINORE DHE ORGANIZATAVE PËR TË RINJTË A. Projekt-propozimet të cilat do të dorëzohen nga organizatat rinore dhe për të rinjtë duhet të kenë në fokus rininë referuar këtyre prioriteteve: Nxitja e pjesëmarrjes së të rinjve në proceset vendimmarrëse dhe mbështetja e […]

Sesion informues mbi proçedurat e aplikimit për Thirrjen e Tretë për Projekt-Propozime të Organizatave Rione dhe/ose për të Rinjtë

Sesion informues online mbi proçedurat e aplikimit për Thirrjen e Tretë për Projekt-Propozime të Organizatave Rione dhe/ose për të Rinjtë Në sesionin e parë më datë 10.05.2023  në orën  13:00 – 14:00, mund të bëheni pjesë duke klikuar në linkun e mëposhtëm: https://meet.google.com/mch-pphx-fvg  Në sesionin e dytë më datë 19.05.2023  në orën  12:00 – 13:00, […]

Thirrja e Tretë për Projekt-Propozime (Organizatat Rinore dhe Organizatat për të Rinjtë)

AGJENCIA KOMBËTARE E RINISË (AKR) SHPALL: THIRRJEN PUBLIKE NR.III PËR PROJEKT-PROPOZIME DREJTUAR:  ORGANIZATAVE RINORE DHE ORGANIZATAVE PËR TË RINJTË A.  Projekt-propozimet të cilat do të dorëzohen nga organizatat rinore dhe për të rinjtë duhet të kenë në fokus rininë referuar këtyre prioriteteve: Nxitja e pjesëmarrjes së të rinjve në proceset vendimmarrëse dhe mbështetja e aktivizmit […]

Thirrja e Dytë për Projekt-Propozime (Organizatat Rinore dhe Organizatat për të Rinjtë)

AGJENCIA KOMBËTARE E RINISË AGJENCIA KOMBËTARE E RINISË (AKR) SHPALL:  THIRRJEN PUBLIKE NR.II PËR PROJEKT-PROPOZIME  DREJTUAR: ORGANIZATAVE RINORE DHE ORGANIZATAVE PËR TË RINJTË A.  Projekt-Propozimet të cilat do të dorëzohen nga organizatat rinore dhe për të rinjtë duhet të kenë në fokus rininë referuar këtyre prioriteteve: Nxitja e novacionit rinor dhe aftësive digjitale të shekullit të […]

Sesion informues online mbi proçedurat e aplikimit për Thirrjen e Parë

Sesion informues online mbi proçedurat e aplikimit për Thirrjen e Parë. Në sesionin e parë më datë 05.07.2021 – 11:00 për Organizatat Rinore dhe për të Rinjtë, mund të bëheni pjesë duke klikuar në linkun e mëposhtëm: https://zoom.us/j/98510169169?pwd=ZWwydHJEOFNTTTZOYVRXYUdwa0lWZz09 Në sesionin e dytë më datë 06.07.2021 – 11:00 për Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore, mund të bëheni […]

Thirrja e Parë Projekt-Propozime Rinore (Organizatat Rinore dhe për të Rinjtë)

  MINISTRIA E ARSIMIT SPORTIT DHE RINISË AGJENCIA KOMBËTARE E RINISË Agjencia Kombëtare e Rinisë shpall sot më dt. 28 Qershor 2021, ora 08:30, thirrjen e parë për financimin e projekteve që do të propozohen  nga Organizatat Rinore dhe/ose për të Rinjtë me impakt te të rinjtë. Agjencia Kombëtare e Rinisë (AKR) inkurajon të gjitha Organizatat […]

sqShqip
Agjencia Kombëtare e Rinisë