Kategori: THIRRJET

Sesioni informues mbi zhvillimin dhe implementimin e projekteve me përfaqësuesit e bashkive fituese të Thirrjes Publike Nr.3

Në ambientet e Agjencisë Kombëtare të Rinisë, u zhvillua sesioni informues mbi zhvillimin dhe implementimin e projekteve me përfaqësuesit e bashkive fituese të Thirrjes Publike nr.3. Gjatë këtij takimi u diskutua mbi vijimësinë e projekteve fituese dhe hapat e nevojshëm gjatë zbatimit të tij. Drejtori i Përgjithshëm z.Geron Ibrahimi, i uroi suksese në rrugëtimin e […]

Thirrje Publike e Tretë për Projekt-Propozime nga Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore

AGJENCIA KOMBËTARE E RINISË (AKR) SHPALL: THIRRJEN PUBLIKE NR.III PËR PROJEKT-PROPOZIME NGA NJËSITË E VETËQEVERISJES VENDORE DREJTUAR: NJËSIVE TË VETËQEVERISJES VENDORE A. Projekt-Propozimet të cilat do të dorëzohen nga njësitë e vetëqeverisjes vendore (bashkitë) duhet të kenë në fokus ndërtimin apo rikonstruksionin e objekteve publike dhe infrastrukturës rinore. B. Vlera e granteve që ndahen si […]

Fillon proçesi i votimit për anëtarët e Këshillit Kombëtar të Rinisë

Kandidatë, përfaqësues të organizatave rinore dhe/ose për të rinjtë Andi Bibo ka kryer studimet e larta (Bachelor dhe Master) pranë Fakultetit të Edukimit në “Mësimdhënie në Gjuhë Letërsi Anglisht” pranë universitetit “Aleksandër Moisiu”, Durrës, në  vitin 2013. Gjatë kohës së studimeve ka qenë i angazhuar si futbollist pranë disa ekipeve. Gjithashtu në vitin 2015 është […]

RIN CAMP 2023

RIN CAMP 2023 Rinia Camp, është një event që ka në qendër të rinjtë, dhe synon të aktivizojë dhe mbështesë më tepër të rinjtë mbi mundësitë e angazhimit të tyre në sferën rinore, ngritjen e kapaciteteve personale dhe profesionale, dhe fuqizimin e tyre. Përgjatë këtyre ditëve, të rinjtë do të angazhohen në një sërë aktivitetesh […]

Thirrje për Anëtarë të Këshillit Kombëtar të Rinisë

KRYEMINISTRIA MINISTËR I SHTETIT PËR RININË DHE FËMIJËT  “Thirrje për Anëtarë të Këshillit Kombëtar të Rinisë” Agjencia Kombëtare e Rinisë shpall thirrjen e dytë për krijimin e Këshillit Kombëtar Rinor (KKR), si organ këshillimor, që funksionon pranë Ministrit përgjegjës për rininë. Ftohen të gjithë kandidatët përfaqësues të organizatave rinore dhe/ose për të rinjtë, si dhe […]

Shpallet fituesi dhe renditja përfundimtare e kandidatëve sipas numrit të votave të OJF-ve për përfaqësuesin rinor në Bordin Drejtues të Zyrës Rajonale për Bashkëpunim Rinor

Mbështetur në ligjin nr. 116/2016 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor për ngritjen e Zyrës Rajonale për Bashkëpunim Rinor”, statutin e Zyrës Rajonale për Bashkëpunim Rinor (ZRBR), ligjin nr. 75/2019 “Për rininë”, urdhrin e Ministrit të Shtetit për Rininë dhe Fëmijët nr. 3, datë 09.05.2023 “Për fillimin e procedurave të përzgjedhjes dhe […]

Thirrje për votime nga Organizatat Jo Fitimprurëse Rinore/Për të Rinjtë për përfaqësuesin rinor në Bordin Drejtues të Zyrës Rajonale për Bashkëpunim Rinor (ZRBR)

Komisioni i Certifikimit për përzgjedhjen e përfaqësuesve rinorë në bordin drejtues të Zyrës Rajonale për Bashkëpunim Rinor (ZRBR) shpall kandidatët e kualifikuar në fazën e votimit nga organizatat jo fitimprurëse rinore/ për të rinjtë. Kandidatët e kualifikuar janë: Borjana Dine; Cristiana Njehrrena; Klajdi Kaziu; Klajdi Priska; Marinela Rukia. Ftohen organizatat jo fitimprurëse rinore/ për të […]

sqShqip
Agjencia Kombëtare e Rinisë