Kategori: THIRRJET

Sesion Informues nr.3 online – Thirrja Publike IV për Organizatat Rinore dhe/ose për të rinjtë

Sesion informues online mbi proçedurat e aplikimit për Thirrjen e Katërt për Projekt-Propozime të Organizatave Rinore dhe/ose për të Rinjtë. Në sesionin e tretë më datë 13.05.2024,  në orën 11:00 – 13:00, mund të bëheni pjesë duke klikuar në linkun e mëposhtëm: meet.google.com/wsr-zbqn-nzj

Thirrja e Katërt për Projekt-Propozime (Organizatat Rinore dhe Organizatat për të Rinjtë)

AGJENCIA KOMBËTARE E RINISË (AKR) SHPALL: THIRRJEN PUBLIKE NR. IV PËR PROJEKT-PROPOZIME DREJTUAR:  ORGANIZATAVE RINORE DHE ORGANIZATAVE PËR TË RINJTË A. Projekt-propozimet të cilat do të dorëzohen nga organizatat rinore dhe për të rinjtë duhet të kenë në fokus rininë referuar këtyre prioriteteve: Nxitja e pjesëmarrjes së të rinjve në proceset vendimmarrëse dhe mbështetja e […]

Sesioni informues mbi zhvillimin dhe implementimin e projekteve me përfaqësuesit e bashkive fituese të Thirrjes Publike Nr.3

Në ambientet e Agjencisë Kombëtare të Rinisë, u zhvillua sesioni informues mbi zhvillimin dhe implementimin e projekteve me përfaqësuesit e bashkive fituese të Thirrjes Publike nr.3. Gjatë këtij takimi u diskutua mbi vijimësinë e projekteve fituese dhe hapat e nevojshëm gjatë zbatimit të tij. Drejtori i Përgjithshëm z.Geron Ibrahimi, i uroi suksese në rrugëtimin e […]

Sesion informues mbi proçedurat e Aplikimit për Thirrjen e Tretë për Projekt-Propozime të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore

Sesion informues online mbi proçedurat e aplikimit për Thirrjen e Tretë për  Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore. Sesioni informues do të zhvillohet më datë 29.12.2023 në orën 10:00. Mund të beheni pjesë e tij me anë të linkut të mëposhtëm: https://meet.google.com/bxf-dyqx-imu

Thirrje Publike e Tretë për Projekt-Propozime nga Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore

AGJENCIA KOMBËTARE E RINISË (AKR) SHPALL: THIRRJEN PUBLIKE NR.III PËR PROJEKT-PROPOZIME NGA NJËSITË E VETËQEVERISJES VENDORE DREJTUAR: NJËSIVE TË VETËQEVERISJES VENDORE A. Projekt-Propozimet të cilat do të dorëzohen nga njësitë e vetëqeverisjes vendore (bashkitë) duhet të kenë në fokus ndërtimin apo rikonstruksionin e objekteve publike dhe infrastrukturës rinore. B. Vlera e granteve që ndahen si […]

Fillon proçesi i votimit për anëtarët e Këshillit Kombëtar të Rinisë

Kandidatë, përfaqësues të organizatave rinore dhe/ose për të rinjtë Andi Bibo ka kryer studimet e larta (Bachelor dhe Master) pranë Fakultetit të Edukimit në “Mësimdhënie në Gjuhë Letërsi Anglisht” pranë universitetit “Aleksandër Moisiu”, Durrës, në  vitin 2013. Gjatë kohës së studimeve ka qenë i angazhuar si futbollist pranë disa ekipeve. Gjithashtu në vitin 2015 është […]

RIN CAMP 2023

RIN CAMP 2023 Rinia Camp, është një event që ka në qendër të rinjtë, dhe synon të aktivizojë dhe mbështesë më tepër të rinjtë mbi mundësitë e angazhimit të tyre në sferën rinore, ngritjen e kapaciteteve personale dhe profesionale, dhe fuqizimin e tyre. Përgjatë këtyre ditëve, të rinjtë do të angazhohen në një sërë aktivitetesh […]

sqShqip
Agjencia Kombëtare e Rinisë