Thirrjet

Fillon proçesi i votimit për anëtarët e Këshillit Kombëtar të Rinisë

Kandidatë, përfaqësues të organizatave rinore dhe/ose për të rinjtë Andi Bibo ka kryer studimet e larta (Bachelor dhe Master) pranë Fakultetit të Edukimit në “Mësimdhënie në Gjuhë Letërsi Anglisht” pranë […]

Lexo më shumë

RIN CAMP 2023

RIN CAMP 2023 Rinia Camp, është një event që ka në qendër të rinjtë, dhe synon të aktivizojë dhe mbështesë më tepër të rinjtë mbi mundësitë e angazhimit të tyre […]

Lexo më shumë

Thirrje për Anëtarë të Këshillit Kombëtar të Rinisë

KRYEMINISTRIA MINISTËR I SHTETIT PËR RININË DHE FËMIJËT  “Thirrje për Anëtarë të Këshillit Kombëtar të Rinisë” Agjencia Kombëtare e Rinisë shpall thirrjen e dytë për krijimin e Këshillit Kombëtar Rinor […]

Lexo më shumë

Shpallet fituesi dhe renditja përfundimtare e kandidatëve sipas numrit të votave të OJF-ve për përfaqësuesin rinor në Bordin Drejtues të Zyrës Rajonale për Bashkëpunim Rinor

Mbështetur në ligjin nr. 116/2016 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor për ngritjen e Zyrës Rajonale për Bashkëpunim Rinor”, statutin e Zyrës Rajonale për Bashkëpunim Rinor (ZRBR), […]

Lexo më shumë

Thirrje për votime nga Organizatat Jo Fitimprurëse Rinore/Për të Rinjtë për përfaqësuesin rinor në Bordin Drejtues të Zyrës Rajonale për Bashkëpunim Rinor (ZRBR)

Komisioni i Certifikimit për përzgjedhjen e përfaqësuesve rinorë në bordin drejtues të Zyrës Rajonale për Bashkëpunim Rinor (ZRBR) shpall kandidatët e kualifikuar në fazën e votimit nga organizatat jo fitimprurëse […]

Lexo më shumë