Thirrjet

Lista e fituesve Thirrja e II

Lista e fituesve Thirrja e II

Liste OJF fitues Lista e Bashkive fituese


Lexo më shumë

Thirrja e Dytë për Projekt-Propozime (Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore)

Thirrja e Dytë për Projekt-Propozime (Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore)

AGJENCIA KOMBËTARE E RINISË AGJENCIA KOMBËTARE E RINISË (AKR) SHPALL:  THIRRJEN PUBLIKE NR.II PËR PROJEKT-PROPOZIME  DREJTUAR: NJËSIVE TË VETËQEVERISJES VENDORE A. Projekt-Propozimet të cilat do të dorëzohen nga njësitë e vetëqeverisjes vendore (bashkitë) duhet të kenë në fokus ndërtimin apo rikonstruksionin e objekteve publike dhe infrastrukturës rinore. B. Vlera e granteve që ndahen si pjesë […]


Lexo më shumë

Thirrja e Dytë për Projekt-Propozime (Organizatat Rinore dhe Organizatat për të Rinjtë)

Thirrja e Dytë për Projekt-Propozime (Organizatat Rinore dhe Organizatat për të Rinjtë)

AGJENCIA KOMBËTARE E RINISË AGJENCIA KOMBËTARE E RINISË (AKR) SHPALL:  THIRRJEN PUBLIKE NR.II PËR PROJEKT-PROPOZIME  DREJTUAR: ORGANIZATAVE RINORE DHE ORGANIZATAVE PËR TË RINJTË A.  Projekt-Propozimet të cilat do të dorëzohen nga organizatat rinore dhe për të rinjtë duhet të kenë në fokus rininë referuar këtyre prioriteteve: Nxitja e novacionit rinor dhe aftësive digjitale të shekullit të […]


Lexo më shumë

Projekte Fituese të thirrjes së Parë të Projekteve Rinore të shpallur nga Agjencia Kombëtare e Rinisë – Organizata Rinore dhe/ose Për të Rinjtë

Projekte Fituese të thirrjes së Parë të Projekteve Rinore të shpallur nga Agjencia Kombëtare e Rinisë – Organizata Rinore dhe/ose Për të Rinjtë

Klikoni: Projektet fituese


Lexo më shumë

Sesion informues online mbi proçedurat e aplikimit për Thirrjen e Parë

Sesion informues online mbi proçedurat e aplikimit për Thirrjen e Parë

Sesion informues online mbi proçedurat e aplikimit për Thirrjen e Parë. Në sesionin e parë më datë 05.07.2021 – 11:00 për Organizatat Rinore dhe për të Rinjtë, mund të bëheni pjesë duke klikuar në linkun e mëposhtëm: https://zoom.us/j/98510169169?pwd=ZWwydHJEOFNTTTZOYVRXYUdwa0lWZz09 Në sesionin e dytë më datë 06.07.2021 – 11:00 për Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore, mund të bëheni […]


Lexo më shumë

Misioni

Misioni i Agjencisë Kombëtare të Rinisë është garantimi i mbrojtjes dhe i promovimit të të drejtave të të rinjve, nëpërmjet mbështetjes për edukim joformal, ndërveprimit e aktivizimit të rinisë dhe financimit të veprimtarive rinore, në zbatim të politikave shtetërore në fushën e rinisë.
sqShqip
Agjencia Kombëtare e Rinisë