Thirrjet

Shpallet fituesi dhe renditja përfundimtare e kandidatëve sipas numrit të votave të OJF-ve për përfaqësuesin rinor në Bordin Drejtues të Zyrës Rajonale për Bashkëpunim Rinor

Shpallet fituesi dhe renditja përfundimtare e kandidatëve sipas numrit të votave të OJF-ve për përfaqësuesin rinor në Bordin Drejtues të Zyrës Rajonale për Bashkëpunim Rinor

Mbështetur në ligjin nr. 116/2016 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor për ngritjen e Zyrës Rajonale për Bashkëpunim Rinor”, statutin e Zyrës Rajonale për Bashkëpunim Rinor (ZRBR), ligjin nr. 75/2019 “Për rininë”, urdhrin e Ministrit të Shtetit për Rininë dhe Fëmijët nr. 3, datë 09.05.2023 “Për fillimin e procedurave të përzgjedhjes dhe […]


Lexo më shumë

Thirrje për votime nga Organizatat Jo Fitimprurëse Rinore/Për të Rinjtë për përfaqësuesin rinor në Bordin Drejtues të Zyrës Rajonale për Bashkëpunim Rinor (ZRBR)

Thirrje për votime nga Organizatat Jo Fitimprurëse Rinore/Për të Rinjtë për përfaqësuesin rinor në Bordin Drejtues të Zyrës Rajonale për Bashkëpunim Rinor (ZRBR)

Komisioni i Certifikimit për përzgjedhjen e përfaqësuesve rinorë në bordin drejtues të Zyrës Rajonale për Bashkëpunim Rinor (ZRBR) shpall kandidatët e kualifikuar në fazën e votimit nga organizatat jo fitimprurëse rinore/ për të rinjtë. Kandidatët e kualifikuar janë: Borjana Dine; Cristiana Njehrrena; Klajdi Kaziu; Klajdi Priska; Marinela Rukia. Ftohen organizatat jo fitimprurëse rinore/ për të […]


Lexo më shumë

Thirrje për aplikim – Përfaqësues rinor në Bordin Drejtues të Zyrës Rajonale për Bashkëpunim Rinor, RYCO

Thirrje për aplikim – Përfaqësues rinor në Bordin Drejtues të Zyrës Rajonale për Bashkëpunim Rinor, RYCO

Mbështetur në ligjin nr. 116/2016 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor për ngritjen e Zyrës Rajonale për Bashkëpunim Rinor”, statutin e Zyrës Rajonale për Bashkëpunim Rinor (ZRBR), ligjin nr. 75/2019 “Për rininë”, urdhrin e Ministrit të Shtetit për Rininë dhe Fëmijët nr. 3, datë 09.05.2023 “Për fillimin e procedurave të përzgjedhjes dhe […]


Lexo më shumë

Sesion informues mbi proçedurat e aplikimit për Thirrjen e Tretë për Projekt-Propozime të Organizatave Rione dhe/ose për të Rinjtë

Sesion informues mbi proçedurat e aplikimit për Thirrjen e Tretë për Projekt-Propozime të Organizatave Rione dhe/ose për të Rinjtë

Sesion informues online mbi proçedurat e aplikimit për Thirrjen e Tretë për Projekt-Propozime të Organizatave Rione dhe/ose për të Rinjtë Në sesionin e parë më datë 10.05.2023  në orën  13:00 – 14:00, mund të bëheni pjesë duke klikuar në linkun e mëposhtëm: https://meet.google.com/mch-pphx-fvg  Në sesionin e dytë më datë 19.05.2023  në orën  12:00 – 13:00, […]


Lexo më shumë

Thirrja e Tretë për Projekt-Propozime (Organizatat Rinore dhe Organizatat për të Rinjtë)

Thirrja e Tretë për Projekt-Propozime (Organizatat Rinore dhe Organizatat për të Rinjtë)

AGJENCIA KOMBËTARE E RINISË (AKR) SHPALL: THIRRJEN PUBLIKE NR.III PËR PROJEKT-PROPOZIME DREJTUAR:  ORGANIZATAVE RINORE DHE ORGANIZATAVE PËR TË RINJTË A.  Projekt-propozimet të cilat do të dorëzohen nga organizatat rinore dhe për të rinjtë duhet të kenë në fokus rininë referuar këtyre prioriteteve: Nxitja e pjesëmarrjes së të rinjve në proceset vendimmarrëse dhe mbështetja e aktivizmit […]


Lexo më shumë

Misioni

Misioni i Agjencisë Kombëtare të Rinisë është garantimi i mbrojtjes dhe i promovimit të të drejtave të të rinjve, nëpërmjet mbështetjes për edukim joformal, ndërveprimit e aktivizimit të rinisë dhe financimit të veprimtarive rinore, në zbatim të politikave shtetërore në fushën e rinisë.
sqShqip
Agjencia Kombëtare e Rinisë