Misioni

    • Misioni

      Misioni i Agjencisë Kombëtare të Rini është garantimi i mbrojtjes dhe i promovimit drejtave rinjve, nëpërmjet mbështetjes për edukim joformal, ndërveprimit e aktivizimit rinisë dhe financimit veprimtarive rinore, zbatim politikave shtetërore fushën e rinisë.

sqShqip
Agjencia Kombëtare e Rinisë