Thirrjet

Thirrje Publike e Tretë për Projekt-Propozime nga Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore

Thirrje Publike e Tretë për Projekt-Propozime nga Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore

AGJENCIA KOMBËTARE E RINISË (AKR) SHPALL: THIRRJEN PUBLIKE NR.III PËR PROJEKT-PROPOZIME NGA NJËSITË E VETËQEVERISJES VENDORE DREJTUAR: NJËSIVE TË VETËQEVERISJES VENDORE A. Projekt-Propozimet të cilat do të dorëzohen nga njësitë e vetëqeverisjes vendore (bashkitë) duhet të kenë në fokus ndërtimin apo rikonstruksionin e objekteve publike dhe infrastrukturës rinore. B. Vlera e granteve që ndahen si […]


Lexo më shumë

Fillon proçesi i votimit për anëtarët e Këshillit Kombëtar të Rinisë

Fillon proçesi i votimit për anëtarët e Këshillit Kombëtar të Rinisë

Kandidatë, përfaqësues të organizatave rinore dhe/ose për të rinjtë Andi Bibo ka kryer studimet e larta (Bachelor dhe Master) pranë Fakultetit të Edukimit në “Mësimdhënie në Gjuhë Letërsi Anglisht” pranë universitetit “Aleksandër Moisiu”, Durrës, në  vitin 2013. Gjatë kohës së studimeve ka qenë i angazhuar si futbollist pranë disa ekipeve. Gjithashtu në vitin 2015 është […]


Lexo më shumë

Lista e projekteve fituese për Thirrjen e Tretë për Organizatat Rinore dhe/ose Për të Rinjtë

Lista e projekteve fituese për Thirrjen e Tretë për Organizatat Rinore dhe/ose Për të Rinjtë

Klikoni mbi linkun e mëposhtëm: Lista e fituesve të Organizatave Rinore dhe/ose Për të Rinjtë për Thirrjen e Tretë


Lexo më shumë

RIN CAMP 2023

RIN CAMP 2023

RIN CAMP 2023 Rinia Camp, është një event që ka në qendër të rinjtë, dhe synon të aktivizojë dhe mbështesë më tepër të rinjtë mbi mundësitë e angazhimit të tyre në sferën rinore, ngritjen e kapaciteteve personale dhe profesionale, dhe fuqizimin e tyre. Përgjatë këtyre ditëve, të rinjtë do të angazhohen në një sërë aktivitetesh […]


Lexo më shumë

Thirrje për Anëtarë të Këshillit Kombëtar të Rinisë

Thirrje për Anëtarë të Këshillit Kombëtar të Rinisë

KRYEMINISTRIA MINISTËR I SHTETIT PËR RININË DHE FËMIJËT  “Thirrje për Anëtarë të Këshillit Kombëtar të Rinisë” Agjencia Kombëtare e Rinisë shpall thirrjen e dytë për krijimin e Këshillit Kombëtar Rinor (KKR), si organ këshillimor, që funksionon pranë Ministrit përgjegjës për rininë. Ftohen të gjithë kandidatët përfaqësues të organizatave rinore dhe/ose për të rinjtë, si dhe […]


Lexo më shumë

Misioni

Misioni i Agjencisë Kombëtare të Rinisë është garantimi i mbrojtjes dhe i promovimit të të drejtave të të rinjve, nëpërmjet mbështetjes për edukim joformal, ndërveprimit e aktivizimit të rinisë dhe financimit të veprimtarive rinore, në zbatim të politikave shtetërore në fushën e rinisë.
sqShqip
Agjencia Kombëtare e Rinisë