RIN CAMP 2023

RIN CAMP 2023

Rinia Camp, është një event që ka në qendër të rinjtë, dhe synon të aktivizojë dhe mbështesë më tepër të rinjtë mbi mundësitë e angazhimit të tyre në sferën rinore, ngritjen e kapaciteteve personale dhe profesionale, dhe fuqizimin e tyre. Përgjatë këtyre ditëve, të rinjtë do të angazhohen në një sërë aktivitetesh dhe do të trajtojnë e zgjerojnë njohuritë e tyre me anë të disa temave në kohezion të plotë me qëllimet dhe objektivat specifikë të Strategjisë Kombëtare të Rinisë 2022-2029, e cila synon të fuqizojë zërin e të rinjve dhe t’i angazhojë ata në sferën e edukimit, tregut të punës dhe mirëqenies fizike e mendore.

Nxito të aplikosh për t’u bërë pjesë e Rin Camp duke klikuar në linkun e mëposhtem:

RIN CAMP 2023- Formular Aplikimi

Data: 31 gusht – 3 shtator 2023
Vendndodhja: Sea Turtle Camp, Dhërmi, Vlorë
Mosha: 18-26 vjeç

sqShqip
Agjencia Kombëtare e Rinisë