Konferenca për “Përmirësimi i Shërbimeve të Shëndetit Mendor të të Rinjve dhe Sfidimi i Stigmës”

AKR si pjesë e grupit të punës mori pjesë në konferencën finale “Përmirësimi i Shërbimeve të Shëndetit Mendor të të Rinjve dhe Sfidimi i Stigmës” të zhvilluar në kuadër të Laboratorit Rinor të Ballkanit Perëndimor për Shëndetin Mendor nën organizimin e Rrjetit të Profesionisteve të Rinj. Në këtë konferencë u ndanë rezultatet e projektit dhe u prezantua publikimi Paketës së Instrumenteve si dokumenti i parë informues për të rinjtë mbi çështjet dhe shërbimet e shëndetit mendor që realizohet për herë të parë në Shqipëri. Në mbështetje të të rinjve së bashku me të gjithë aktorët kryesor në Shqipëri si institucione publike duke përfshirë Ministrinë e Arsimit dhe Sportit, Ministrinë e Shtetit për Rininë dhe Fëmijët, si dhe figura ndërkombëtare nga OBSH, UNICEF, UNDP
sqShqip
Agjencia Kombëtare e Rinisë