Kategori: test

Konferenca për “Përmirësimi i Shërbimeve të Shëndetit Mendor të të Rinjve dhe Sfidimi i Stigmës”

AKR si pjesë e grupit të punës mori pjesë në konferencën finale “Përmirësimi i Shërbimeve të Shëndetit Mendor të të Rinjve dhe Sfidimi i Stigmës” të zhvilluar në kuadër të Laboratorit Rinor të Ballkanit Perëndimor për Shëndetin Mendor nën organizimin e Rrjetit të Profesionisteve të Rinj. Në këtë konferencë u ndanë rezultatet e projektit dhe […]

sqShqip
Agjencia Kombëtare e Rinisë