Zhvilluam në #COD mbledhjen e dytë të Këshillit Kombëtar Rinor #KKR, së bashku me znj.Bora Muzhaqi, Ministër Shteti për Rininë dhe Fëmijët.

sqShqip
Agjencia Kombëtare e Rinisë