Z. Geron Ibrahimi, Drejtori i Agjencisë Kombëtare të Rinisë mirëpriti Z. Xhevat Bajrami Drejtorin e Departamentit të Rinisë pranë Ministrisë së Kulturës Rinisë dhe Sportit

Pranë zyrave të Agjencisë Kombëtare të Rinisë, mirëpritëm Drejtorin e Departamentit të Rinisë pranë Ministrisë së Kulturës Rinisë dhe Sportit, Kosovë Z. Xhevat Bajrami, për të diskutuar për projektet e përbashkëta Shqipëri-Kosovë. Krijojmë ura bashkëpunimi, përforcimi dhe çuarjen tej të marrëdhënieve ndërinstitucionale me Republikën e Kosovës.

sqShqip
Agjencia Kombëtare e Rinisë