Vizitë prezantuese me Organizatat fituese të Thirrjes së Tretë për Projekt-Propozime

Kënaqësi të mirëprisnimin Organizatat fituese të Thirrjes nr. 3 në një takim me Drejtorin e Përgjithshëm të Agjencisë Kombëtare të Rinisë Z. Geron Ibrahimi

Gjatë kësaj vizite disktuam mbi ecurinë deri tani të secilës organizatë, nevojat dhe sfidat që kanë hasur gjatë punës me të rinjtë.
Me qëllimin kryesor për të ndërtuar një vizion të përbashkët dhe për të vepruar në mënyrë të koordinuar.

Falenderojmë

 • Multidisciplinary Arts Foundation
 • Pozitivi
 • Sporti dhe Rekreacioni
 • Mega Art
 • Shoqata AlbAccess Open
 • New Bridges NGO
 • Albanian Center
 • The Door Albania
 • Shoqata Ressegnatia
 • Liburnetik
 • CRCA Shqipëri
 • Qendra Konkret
 • CFD Albania
 • Be the Change
 • Synergy Project
 • Albanian Ski Federation
 • Youth Rise

që na u bashkuan – AKR është gjithmonë pranë dhe në mbështetje të rinisë!

sqShqip
Agjencia Kombëtare e Rinisë