Galeri

Thirrja e Dytë për Projekt-Propozime (Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore)

AGJENCIA KOMBËTARE E RINISË AGJENCIA KOMBËTARE E RINISË (AKR) SHPALL:  THIRRJEN PUBLIKE NR.II PËR PROJEKT-PROPOZIME  DREJTUAR: NJËSIVE TË VETËQEVERISJES VENDORE A. Projekt-Propozimet të cilat do të dorëzohen nga njësitë e vetëqeverisjes vendore (bashkitë) duhet të kenë në fokus ndërtimin apo rikonstruksionin e objekteve publike dhe infrastrukturës rinore. B. Vlera e granteve që ndahen si pjesë […]

Thirrja e Dytë për Projekt-Propozime (Organizatat Rinore dhe Organizatat për të Rinjtë)

AGJENCIA KOMBËTARE E RINISË AGJENCIA KOMBËTARE E RINISË (AKR) SHPALL:  THIRRJEN PUBLIKE NR.II PËR PROJEKT-PROPOZIME  DREJTUAR: ORGANIZATAVE RINORE DHE ORGANIZATAVE PËR TË RINJTË A.  Projekt-Propozimet të cilat do të dorëzohen nga organizatat rinore dhe për të rinjtë duhet të kenë në fokus rininë referuar këtyre prioriteteve: Nxitja e novacionit rinor dhe aftësive digjitale të shekullit të […]

Thirrja e Parë Projekt-Propozime Rinore (Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore)

MINISTRIA E ARSIMIT, SPORTIT DHE RINISË AGJENCIA KOMBËTARE E RINISË Agjencia Kombëtare e Rinisë shpall sot më dt. 28  Qershor 2021, ora 08:30, thirrjen e parë për financimin e projekteve që do të propozohen  nga Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore me impakt te të rinjtë. Agjencia Kombëtare e Rinisë (AKR) inkurajon të gjitha Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore […]

sqShqip
Agjencia Kombëtare e Rinisë