Trajnimi “Digital Entrepeneur for a Day”, në kuadër të projektit nga Youth Rise Center, me mbështetjen financiare të AKR-së dhe MSHRF-së

Trajnimi “Digital Entrepeneur for a Day”, në kuadër të projektit “Unlock your Technological Skills”, që po vihet në zbatim nga Youth Rise Center, me mbështetjen financiare të AKR-së dhe MSHRF-së.

Agjencia Kombëtare e Rinisë vlerësojmë rëndësinë e fushës së teknologjisë, veçanërisht kur bëhet fjalë për të rinjtë, duke theksuar se sfida e tyre në ditët e sotme nuk është mes njëri-tjetrit, por me bashkëmoshatarët e tyre në të gjithë botën.

Krahas politikave të mirëfillta qeveritare, trajnime të tilla të dedikuara vlejnë për të ndërtuar modele të rinjsh që i shërbejnë të nesërmes.

sqShqip
Agjencia Kombëtare e Rinisë