Sesioni i Dytë Informues Fizik mbi procedurat e aplikimit për Thirrjen e Katërt për projekt-propozimet nga Organizatat Rinore dhe Organizatat për të Rinjtë.

Sot, pranë zyrave të AKR-së, u mbajt Sesioni i Dytë Informues Fizik mbi procedurat e aplikimit për Thirrjen e Katërt për projekt-propozimet nga Organizatat Rinore dhe Organizatat për të Rinjtë.

Pjesëmarrja e lartë dëshmoi interesin e organizatave për t’u bërë pjesë në këtë sesion.

Ju mirëpresim për sesionin online në datë 13 Maj, ora 11:00!

sqShqip
Agjencia Kombëtare e Rinisë