Sesionet e informimit me studentët e universiteteve publike dhe jo publike në kuadër të: “Programit Kombëtar të Praktikave të Punës: Thirrja Nr. VIII”

Agjencia Kombëtare e Rinisë dhe Ministri i Shtetit për Rininë dhe Fëmijët kanë nisur sesionet e informimit me studentët e universiteteve publike dhe jo publike në kuader të: “Programit Kombëtar të Praktikave të Punës: Thirrja Nr. VIII”

Te rinjtë e universiteteve:
📍@universitetiismailqemalivlore ,
📍@universitetibarleti ,
📍@universitetibeder
📍@tbu.edu.al ,
📍@universitetireald ,
📍@kolegjiuniversitarwisdom ,
📍@universitetieuropianitiranes ,
📍@kolegji_universitar_i_biznesit ,
patën mundesi te njihen me qëllimin e programit.

Kjo thirrje është një mundësi për të gjithë të rinjtë nga mosha 21-26 vjeç që duan të përfitojnë një përvojë kualifikuese që ndikon në zhvillimin e kompetencave profesionale, akademike e personale në:
🔺️ Institucione të administratës shtetërore,
🔺️ Njësi të vetëqeversisjes vendore,
🔺️ Institucione të pavarura,
🔺️ Shoqëri tregtare,
🔺️ Organizata jofitimprurëse

sqShqip
Agjencia Kombëtare e Rinisë