Projekti “Aktivizimi dhe nxitja e të rinjve për një ambient të shëndetshëm dhe social” nga Shoqata Ressegnatia

Të lumtur të merrnim pjesë në eventin përmbyllës të projektit “Aktivizimi dhe nxitja e të rinjve për një mjedis të shëndetshëm social” zbatuar nga “Shoqata Ressegnatia”, i cili ka impaktuar 1000 të rinj, prej të cilëve 50% vajza dhe 50% djem.

 Me anë të këtij projekti të rinjtë dhe të rejat e Elbasanit, Belshit dhe Peqinit kanë mësuar si të jenë pjesë aktive e shoqërisë, me fokus kryesor krijmin e një mjedisit të shëndetshëm social që përmirëson cilësinë e jetesës së tyre.

Projekti “Aktivizimi dhe nxitja e të rinjve për një ambient të shëndetshëm dhe social” u zbatua nga Shoqata Ressegnatia, me mbështetjen financiare nga Thirrja e Tretë e Agjencisë Kombëtare të Rinisë.

sqShqip
Agjencia Kombëtare e Rinisë