Ndarja e çmimeve të projektit “Ferma Edukative” nga organizata Synergy me mbështetjen financiare të Agjencisë Kombëtare të Rinisë

Ndarja e çmimeve të projektit “Ferma Edukative” që po zbatohet nga organizata Synergy me mbështetjen financiare të Agjencisë Kombëtare të Rinisë, ku u trajnuan 120 të rinj nga Tirana dhe Durrësi (50% vajza dhe 50% djem) për aftësim në agroturizëm dhe zhvillimin e turizmit rural, duke krijuar një model të suksesshëm të fermës agroturistike, të qëndrueshëm dhe të njohur për cilësinë e produkteve dhe eksperiencën turistike, si dhe duke ndërgjegjësuar shoqërinë për rëndësinë e bujqësisë së qëndrueshme dhe ruajtjen e mjedisit.

sqShqip
Agjencia Kombëtare e Rinisë