Laboratori Rinor i Ballkanit Perёndimor, nisma më e re tek e cila #AKR është pjesë dhe që implementohet nga Regional Cooperation Council #RCC me mbёshtetjen e Bashkimit Evropian🇪🇺, duke bërë bashkë të gjithë aktorët e përfshirë në fushën e rinisë në vend.

sqShqip
Agjencia Kombëtare e Rinisë