#IRiuIMuajit

👉 Kristi Gongo nuk është mjaftuar me kronika të ndryshme në televizion 📺,por gjithashtu ka nisur edhe biznesin e saj.👏

➡️ Ajo ka krijuar një sipërmarrje të re #TeNamka që funksionon jo vetëm si dyqan, por edhe si një ekspozitë duke promovuar produkte lokale shqiptare të fermerëve e blegtorëve tanë.🥘

📌 Moto: Sfidat janë të përditshme, por optimizmi nuk i mungon kurrë!

#AKR #Rinia

sqShqip
Agjencia Kombëtare e Rinisë