“Forumit Rinor i Debatuesve” i organizuar nga SciDev me mbështetje nga AKR

Në edicionin e dytë të “Forumit Rinor të Debatuesve” të organizuar nga SciDev 26 studentë, sipërmarrës e profesionistë të rinj hartuan dhe prezantuan 4 propozimeve konkrete të cilat i ndanë me përfaqësuesit e institucioneve publike, akademisë, biznesit dhe shoqërisë civile.

Agjencia Kombëtare e Rinisë, me pjesëmarrjen e Z. Auron Mëneri mori pjesë në panelin vlerësues të aktivitetit duke shprehur mbështetjen për të rinjtë pjesëmarrës dhe format e ndryshme se si AKR-ja promovon dhe inkurajon projekte dhe novacion rinor.

AKR është gjithmonë në mbështetje të të rinjve!

sqShqip
Agjencia Kombëtare e Rinisë