Stelina Ndreu, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Universiteti i Tiranës

Stelina Ndreu është aktualisht Kryetare e Këshillit Studentor në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, Universiteti i Tiranës. Përveç drejtimit të trupit studentor gjatë dy viteve të fundit, gjatë kësaj kohe është angazhuar aktivisht në nisma dhe aktivitete që promovojnë interesat dhe mirëqenien e të rinjve. Rrugëtimi i Stelinës si Kryetare e Këshillit Studentor i ka dhënë njohuri të vlefshme për shqetësimet, aspiratat dhe sfidat me të cilat përballet sot rinia jonë. Ajo beson fort se përfaqësimi i të rinjve në organizma si KKR është i një rëndësie të madhe. KKR ofron një platformë të çmuar që zërat dhe perspektivat e të rinjve të dëgjohen dhe të pranohen, duke formuar politikat dhe vendimet që ndikojnë në brezin e ri. Stelina synon të sjell në KKR pasionin e saj për mbrojtjen e të rinjve, të lidershipit dhe përkushtimin e saj për të bërë një ndryshim në jetën e të rinjve. Ajo është e bindur se angazhimi i saj përputhet me qëllimet dhe vlerat e KKR dhe është në pritje për mundësinë e bashkëpunimit me individe të cilët ndajnë një vizion për një të ardhme më të ndritshme për rininë tonë.

sqShqip
Agjencia Kombëtare e Rinisë