Përgjatë ditës 1️⃣ të shkollës dimërore, patëm kënaqësinë të kishim të ftuar, znj.Bora Muzhaqi, Ministër Shteti për Rininë dhe Fëmijët.

Agjencia Kombëtare e Rinisë