Këshilli i Evropës ka hapur thirrjen për seancën e dytë të praktikës për të gjithë të rinjtë e diplomuar.

Agjencia Kombëtare e Rinisë