Hapet sipari i takimeve për të forcuar bashkëpunimet mes nivelit qendror dhe atij vendor.

Për më shumë klikoni në linkun e mëposhtëm: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=112955324140226&id=104830094952749
Read More
Hapet sipari i takimeve për të forcuar bashkëpunimet mes nivelit qendror dhe atij vendor.

I RIU I MUAJIT.

👉AKR do t’ju njohë çdo muaj me #iRiuiMuajit, rubrikë që do të promovojë modele suksesi e të rinj te talentuar!…
Read More
I RIU I MUAJIT.

Drejtori i Përgjithshëm i AKR-së, Znj. Kleina Kasanai, pati kënaqësinë të ishte në një takim të frytshëm me Drejtorin Ekzekutiv të Fondit për Ballkanin Perëndimor, Z. Gjergji Murra.

Për më shumë klikoni në linkun e mëposhtëm: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=110783944357364&id=104830094952749
Read More
Drejtori i Përgjithshëm i AKR-së, Znj. Kleina Kasanai, pati kënaqësinë të ishte në një takim të frytshëm me Drejtorin Ekzekutiv të Fondit për Ballkanin Perëndimor, Z. Gjergji Murra.

Këshilli i Evropës ka hapur thirrjen për seancën e dytë të praktikës për të gjithë të rinjtë e diplomuar.

Për më shumë klikoni në linkun e mëposhtëm: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=110284891073936&id=104830094952749
Read More
Këshilli i Evropës ka hapur thirrjen për seancën e dytë të praktikës për të gjithë të rinjtë e diplomuar.

Raundi i dytë i takimeve prezantuese me përfaqësues të organizatave rinore në vend.

Për më shumë klikoni në linkun e mëposhtëm: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=109202637848828&id=104830094952749
Read More
Raundi i dytë i takimeve prezantuese me përfaqësues të organizatave rinore në vend.

“Prezantimi i modelit të punësimit rinor-Qendra me një ndalesë”

Për më shumë klikoni në linkun e mëposhtëm: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=108936967875395&id=104830094952749
Read More
“Prezantimi i modelit të punësimit rinor-Qendra me një ndalesë”

Raundi i parë i takimeve me përfaqësues të organizatave rinore në vend.

Për më shumë klikoni në linkun e mëposhtëm: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=108679561234469&id=104830094952749
Read More
Raundi i parë i takimeve me përfaqësues të organizatave rinore në vend.

Agjencia Kombëtare e Rinisë takim prezantues me Ministren e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Znj. Evis Kushi.

Për më shumë klikoni në linkun e mëposhtëm: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=105011444934614&id=104830094952749
Read More
Agjencia Kombëtare e Rinisë takim prezantues me Ministren e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Znj. Evis Kushi.

Thirrja për krijimin e Këshillit Kombëtar Rinor

Agjencia Kombëtare e Rinisë shpall thirrjen për krijimin e Këshillit Kombëtar Rinor, i cili do të jetë organ këshillimor që…
Read More
Thirrja për krijimin e Këshillit Kombëtar Rinor

√ Empatia sociale / vullnetarizmi

√ Edukimi jo formal

√ Punëdhenia dhe pjesëmarrja aktive

√ Rikrijimi dhe kreativiteti


Mirësevini në
Agjencia Kombëtare e Rinisë

Agjencia Kombëtare e Rinisë (AKR) është i vetmi institucion shtetëror që
implementon dhe zbaton politikat rinore. AKR siguron mbështetjen dhe
përfshirjen e Rinisë në çdo fushë social–kulturore. Qëllimi jonë është të
mbështesim të rinjtë duke ngritur kapacitete dhe promovuar pjesëmarrjen
e tyre në vendimmarrje. AKR, nëpërmjet projekteve të saj, ndërgjegjëson
të rinjtë për një jetë më të shëndetshme duke i inkurajuar që të vënë në
përdorim aftësitë e tyre për punësim dhe edukim profesional. Agjencia Kombëtare e Rinisë është institucioni përgjegjës për krijimin e hapësirave
rinore siç janë Qendrat Rajonale Rinore. Ato zhvillojnë aktivitete duke
promovuar grupe dhe individë të ndryshëm në çdo fushë të jetës
social-publike dhe kulturore.

Veprimtari

Partnerët tanë