Shpallet fituesi dhe renditja përfundimtare e kandidatëve sipas numrit të votave të OJF-ve për përfaqësuesin rinor në Bordin Drejtues të Zyrës Rajonale për Bashkëpunim Rinor

Mbështetur në ligjin nr. 116/2016 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor për ngritjen e Zyrës Rajonale për…
Read More
Shpallet fituesi dhe renditja përfundimtare e kandidatëve sipas numrit të votave të OJF-ve për përfaqësuesin rinor në Bordin Drejtues të Zyrës Rajonale për Bashkëpunim Rinor

Thirrje për votime nga Organizatat Jo Fitimprurëse Rinore/Për të Rinjtë për përpaqësuesin rinor në Bordin Drejtues të Zyrës Rajonale për Bashkëpunim Rinor (ZRBR)

Komisioni i Certifikimit për përzgjedhjen e përfaqësuesve rinorë në bordin drejtues të Zyrës Rajonale për Bashkëpunim Rinor (ZRBR) shpall kandidatët…
Read More
Thirrje për votime nga Organizatat Jo Fitimprurëse Rinore/Për të Rinjtë për përpaqësuesin rinor në Bordin Drejtues të Zyrës Rajonale për Bashkëpunim Rinor (ZRBR)

Thirrje për aplikim – Përfaqësues rinor në Bordin Drejtues të Zyrës Rajonale për Bashkëpunim Rinor, RYCO

 Mbështetur në ligjin nr. 116/2016 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor përngritjen e Zyrës Rajonale për Bashkëpunim…
Read More
Thirrje për aplikim – Përfaqësues rinor në Bordin Drejtues të Zyrës Rajonale për Bashkëpunim Rinor, RYCO

Sesion informues mbi proçedurat e aplikimit për Thirrjen e Tretë

Sesion informues online mbi proçedurat e aplikimit për Thirrjen e Tretë Në sesionin e parë më datë 10.05.2023  në orën …
Read More
Sesion informues mbi proçedurat e aplikimit për Thirrjen e Tretë

Thirrja e Tretë për Projekt-Propozime (Organizatat Rinore dhe Organizatat për të Rinjtë)

AGJENCIA KOMBËTARE E RINISË (AKR) SHPALL:THIRRJEN PUBLIKE NR.III PËR PROJEKT-PROPOZIMEDREJTUAR: ORGANIZATAVE RINORE DHE ORGANIZATAVE PËR TË RINJTË A.  Projekt-propozimet të cilat…
Read More
Thirrja e Tretë për Projekt-Propozime (Organizatat Rinore dhe Organizatat për të Rinjtë)

Lista e fituesve Thirrja e II

Liste OJF fituesLista e Bashkive fituese 
Read More
Lista e fituesve Thirrja e II

Thirrja e Dytë për Projekt-Propozime (Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore)

AGJENCIA KOMBËTARE E RINISËAGJENCIA KOMBËTARE E RINISË (AKR) SHPALL: THIRRJEN PUBLIKE NR.II PËR PROJEKT-PROPOZIME DREJTUAR:NJËSIVE TË VETËQEVERISJES VENDOREA. Projekt-Propozimet të cilat do…
Read More
Thirrja e Dytë për Projekt-Propozime (Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore)

Thirrja e Dytë për Projekt-Propozime (Organizatat Rinore dhe Organizatat për të Rinjtë)

AGJENCIA KOMBËTARE E RINISËAGJENCIA KOMBËTARE E RINISË (AKR) SHPALL: THIRRJEN PUBLIKE NR.II PËR PROJEKT-PROPOZIME DREJTUAR:ORGANIZATAVE RINORE DHE ORGANIZATAVE PËR TË RINJTËA.  Projekt-Propozimet të…
Read More
Thirrja e Dytë për Projekt-Propozime (Organizatat Rinore dhe Organizatat për të Rinjtë)

Projekte Fituese të thirrjes së Parë të Projekteve Rinore të shpallur nga Agjencia Kombëtare e Rinisë – Organizata Rinore dhe/ose Për të Rinjtë

Klikoni: Projektet fituese
Read More
Projekte Fituese të thirrjes së Parë të Projekteve Rinore të shpallur nga Agjencia Kombëtare e Rinisë – Organizata Rinore dhe/ose Për të Rinjtë

Sesion informues online mbi proçedurat e aplikimit për Thirrjen e Parë

Sesion informues online mbi proçedurat e aplikimit për Thirrjen e Parë. Në sesionin e parë më datë 05.07.2021 – 11:00…
Read More
Sesion informues online mbi proçedurat e aplikimit për Thirrjen e Parë

 

Empatia sociale / vullnetarizmi

√ Edukimi jo formal

√ Punëdhënia dhe pjesëmarrja aktive

√ Rikrijimi dhe kreativiteti

Mirësevini në
Agjencia Kombëtare e Rinisë

Agjencia Kombëtare e Rinisë (AKR) është institucion i cili garanton dhe promovon të drejtat e të rinjve nëpërmjet mbështetjes për edukim joformal, ndërveprimit e aktivizimit të rinisë dhe financimit të veprimtarive rinore, në bazë dhe për zbatim të politikave shtetërore në fushën e rinisë.

Veprimtaria e AKR-së shtrihet në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë duke organizuar përgjegjësitë funksionale me qëllim sigurimin e kushteve për mbështjetjen dhe nxitjen e veprimtarive rinore, zhvillimin e dialogut të strukturuar për të realizuar fuqizimin e pozitës së të rinjve në shoqëri, krijimin e mekanizmave për nxitjen e politikave rinore si dhe marrjen e vendimeve profesionale, cilësore e të pavarura, në përzgjedhjen e programeve dhe projekteve që kanë në fokus rininë shqiptare dhe rëndësinë e kësaj të fundit në shoqëri.

Veprimtari

Agjencia Kombëtare e Rinisë