Lista e fituesve Thirrja e II

liste ojf fitues lista e Bashkive fituese
Read More
Lista e fituesve Thirrja e II

Thirrja e Dytë për Projekt-Propozime (Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore)

AGJENCIA KOMBËTARE E RINISËAGJENCIA KOMBËTARE E RINISË (AKR) SHPALL: THIRRJEN PUBLIKE NR.II PËR PROJEKT-PROPOZIME DREJTUAR:NJËSIVE TË VETËQEVERISJES VENDOREA. Projekt-Propozimet të cilat do…
Read More
Thirrja e Dytë për Projekt-Propozime (Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore)

Thirrja e Dytë për Projekt-Propozime (Organizatat Rinore dhe Organizatat për të Rinjtë)

AGJENCIA KOMBËTARE E RINISË AGJENCIA KOMBËTARE E RINISË (AKR) SHPALL:  THIRRJEN PUBLIKE NR.II PËR PROJEKT-PROPOZIME  DREJTUAR: ORGANIZATAVE RINORE DHE ORGANIZATAVE…
Read More
Thirrja e Dytë për Projekt-Propozime (Organizatat Rinore dhe Organizatat për të Rinjtë)

Projekte Fituese të thirrjes së Parë të Projekteve Rinore të shpallur nga Agjencia Kombëtare e Rinisë – Organizata Rinore dhe/ose Për të Rinjtë

Klikoni: Projektet fituese
Read More
Projekte Fituese të thirrjes së Parë të Projekteve Rinore të shpallur nga Agjencia Kombëtare e Rinisë – Organizata Rinore dhe/ose Për të Rinjtë

Sesion informues online mbi proçedurat e aplikimit për Thirrjen e Parë

Sesion informues online mbi proçedurat e aplikimit për Thirrjen e Parë. Në sesionin e parë më datë 05.07.2021 – 11:00…
Read More
Sesion informues online mbi proçedurat e aplikimit për Thirrjen e Parë

Thirrja e Parë Projekt-Propozime Rinore (Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore)

MINISTRIA E ARSIMIT, SPORTIT DHE RINISË AGJENCIA KOMBËTARE E RINISË Agjencia Kombëtare e Rinisë shpall sot më dt. 28  Qershor 2021,…
Read More
Thirrja e Parë Projekt-Propozime Rinore (Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore)

Thirrja e Parë Projekt-Propozime Rinore (Organizatat Rinore dhe për të Rinjtë)

  MINISTRIA E ARSIMIT SPORTIT DHE RINISË AGJENCIA KOMBËTARE E RINISË Agjencia Kombëtare e Rinisë shpall sot më dt. 28 Qershor…
Read More
Thirrja e Parë Projekt-Propozime Rinore (Organizatat Rinore dhe për të Rinjtë)

Thirrja për krijimin e Organizatës Kombëtare Përfaqësuese Rinore

MINISTRIA E ARSIMIT, SPORTIT DHE RINISË AGJENCIA KOMBËTARE E RINISË   Thirrja për krijimin e Organizatës Kombëtare Përfaqësuese Rinore Agjencia…
Read More
Thirrja për krijimin e Organizatës Kombëtare Përfaqësuese Rinore

Thirrja për krijimin e Këshillit Kombëtar Rinor

Agjencia Kombëtare e Rinisë shpall thirrjen për krijimin e Këshillit Kombëtar Rinor, i cili do të jetë organ këshillimor që…
Read More
Thirrja për krijimin e Këshillit Kombëtar Rinor

 

Empatia sociale / vullnetarizmi

√ Edukimi jo formal

√ Punëdhenia dhe pjesëmarrja aktive

√ Rikrijimi dhe kreativiteti

Mirësevini në
Agjencia Kombëtare e Rinisë

Agjencia Kombëtare e Rinisë (AKR) është institucion i cili garanton dhe promovon të drejtat e të rinjve nëpërmjet mbështetjes për edukim joformal, ndërveprimit e aktivizimit të rinisë dhe financimit të veprimtarive rinore, në bazë dhe për zbatim të politikave shtetërore në fushën e rinisë.

Veprimtaria e AKR-së shtrihet në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë duke organizuar përgjegjësitë funksionale me qëllim sigurimin e kushteve për mbështjetjen dhe nxitjen e veprimtarive rinore, zhvillimin e dialogut të strukturuar për të realizuar fuqizimin e pozitës së të rinjve në shoqëri, krijimin e mekanizmave për nxitjen e politikave rinore si dhe marrjen e vendimeve profesionale, cilësore e të pavarura, në përzgjedhjen e programeve dhe projekteve që kanë në fokus rininë shqiptare dhe rëndësinë e kësaj të fundit në shoqëri.

Veprimtari

Agjencia Kombëtare e Rinisë