Thirrja për krijimin e Organizatës Kombëtare Përfaqësuese Rinore

MINISTRIA E ARSIMIT, SPORTIT DHE RINISË AGJENCIA KOMBËTARE E RINISË   Thirrja për krijimin e Organizatës Kombëtare Përfaqësuese Rinore Agjencia...
Read More
Thirrja për krijimin e Organizatës Kombëtare Përfaqësuese Rinore

Thirrja për krijimin e Këshillit Kombëtar Rinor

Agjencia Kombëtare e Rinisë shpall thirrjen për krijimin e Këshillit Kombëtar Rinor, i cili do të jetë organ këshillimor që...
Read More
Thirrja për krijimin e Këshillit Kombëtar Rinor

Mirësevini në Agjencia Kombëtare e Rinisë

Agjencia Kombëtare e Rinisë (AKR) është i vetmi institucion shtetëror që zbaton politikat rinore. AKR siguron mbështetjen dhe përfshirjen e rinisë në çdo fushë social–kulturore. Qëllimi ynë është të mbështesim të rinjtë duke ngritur kapacitete dhe promovuar pjesëmarrjen e tyre në vendimarrje.

Veprimtari

Eventet

Jul 2021
Agjencia Kombëtare e Rinisë