Projekte Fituese të thirrjes së Parë të Projekteve Rinore të shpallur nga Agjencia Kombëtare e Rinisë – Organizata Rinore dhe/ose Për të Rinjtë

Klikoni: Projektet fituese
Read More
Projekte Fituese të thirrjes së Parë të Projekteve Rinore të shpallur nga Agjencia Kombëtare e Rinisë – Organizata Rinore dhe/ose Për të Rinjtë

Sesion informues online mbi proçedurat e aplikimit për Thirrjen e Parë

Sesion informues online mbi proçedurat e aplikimit për Thirrjen e Parë. Në sesionin e parë më datë 05.07.2021 – 11:00...
Read More
Sesion informues online mbi proçedurat e aplikimit për Thirrjen e Parë

Thirrja e Parë Projekt-Propozime Rinore (Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore)

MINISTRIA E ARSIMIT, SPORTIT DHE RINISË AGJENCIA KOMBËTARE E RINISË Agjencia Kombëtare e Rinisë shpall sot më dt. 28  Qershor 2021,...
Read More
Thirrja e Parë Projekt-Propozime Rinore (Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore)

Thirrja e Parë Projekt-Propozime Rinore (Organizatat Rinore dhe për të Rinjtë)

  MINISTRIA E ARSIMIT SPORTIT DHE RINISË AGJENCIA KOMBËTARE E RINISË Agjencia Kombëtare e Rinisë shpall sot më dt. 28 Qershor...
Read More
Thirrja e Parë Projekt-Propozime Rinore (Organizatat Rinore dhe për të Rinjtë)

Thirrja për krijimin e Organizatës Kombëtare Përfaqësuese Rinore

MINISTRIA E ARSIMIT, SPORTIT DHE RINISË AGJENCIA KOMBËTARE E RINISË   Thirrja për krijimin e Organizatës Kombëtare Përfaqësuese Rinore Agjencia...
Read More
Thirrja për krijimin e Organizatës Kombëtare Përfaqësuese Rinore

Thirrja për krijimin e Këshillit Kombëtar Rinor

Agjencia Kombëtare e Rinisë shpall thirrjen për krijimin e Këshillit Kombëtar Rinor, i cili do të jetë organ këshillimor që...
Read More
Thirrja për krijimin e Këshillit Kombëtar Rinor

Mirësevini në Agjencia Kombëtare e Rinisë

Agjencia Kombëtare e Rinisë (AKR) është i vetmi institucion shtetëror që zbaton politikat rinore. AKR siguron mbështetjen dhe përfshirjen e rinisë në çdo fushë social–kulturore. Qëllimi ynë është të mbështesim të rinjtë duke ngritur kapacitete dhe promovuar pjesëmarrjen e tyre në vendimarrje.

Veprimtari

Eventet

There are no upcoming events at this time

Agjencia Kombëtare e Rinisë