Klara Kodra, Qëndra për Zhvillim dhe Integrim Europian CEDI

Klara Kodra ka përfunduar studimet pranë Fakultetit të Drejtësisë, UT. Ka kryer një master në Fakultetin e Shkencave Sociale, Politika dhe Qeverisja Publike. Angazhimet e saj kanë qenë në organizata të shoqërisë civile vendase dhe të huaja. Ajo ka qenë e angazhuar në organizata të shoqërisë civile që nga viti 2012. Pranë, Qendrës Europiane punon prej vitit 2013 si menaxhere projektesh dhe nga viti 2020 është drejtore ekzekutive e Qendrës për Zhvillim dhe Integrim Europian (Qendra CEDI). Në vitin 2018 ka kryer një vizitë studimore në Gjykatën Evropiane të të Drejtave të Njeriut në Strasburg. Eksperienca e saj në punë përfshin shkrimin dhe zbatimin e projekteve me në fokus të drejtat e njeriut, prezantime, trajnime për të rinjtë të tematikave të ndryshme. Eksperienca e saj shumë vjeçare në shoqërinë civile dhe veçanërisht në projekte që kanë pasur në fokus të rinjtë do të ishte një kontribut i vlefshëm për KKR.

sqShqip
Agjencia Kombëtare e Rinisë