Jesmina Sengla, Rrjeti i Organizatave Zëri i të Rinjve

Jesmina është aktiviste e shoqërisë civile prej 5 vitesh. Ajo angazhohet vullnetarisht si Koordinatore e Edukatorëve Bashkëmoshatarë pranë Rrjetit të Organizatave “Zëri i Të Rinjve” dhe punon si koordinatore projekti pranë SCiDEV, ku është përgjegjëse për programet që kanë për qëllim fuqizimin e kapaciteteve advokuese dhe komunikuese të të rinjve. Përgjatë rrugëtimit të saj në shoqërinë civile, Jesmina është angazhuar si mentore e fëmijëve nga komuniteti rom dhe egjyptian pranë Shoqatës “Vish Këpucët e mia” si dhe ka qenë anëtare bordi e Këshillit Rinor të Ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Shqipëri. Kontributi për të cilin ajo është më krenare është konceptimi dhe implementimi i projektit “Every Day is Women’s Day” së bashku me kolegët e saj nga Këshilli Rinor i Ambasadës Amerikane. Vlerat të cilat Jesmina mbështet aktivisht në punën e saj të përditshme janë drejtësia sociale, barazia gjinore, përfshirja e komunitetit në vendimmarrjen politike si dhe vendimmarrja e bazuar në të dhëna. Prioritetet e saj nëse përzgjidhet si anëtare e KKR do të jenë rritja e informimit të të rinjve mbi organet e parashikuara në Ligjin e Rinisë, rritja e vizibilitetit dhe fuqizimi i kapaciteteve të anëtarëve të KVR si dhe mbështetja e objektivave të Strategjisë Kombëtare të Rinisë që kanë në fokus përfshirjen e të rinjve nga grupet e margjinalizuara.

sqShqip
Agjencia Kombëtare e Rinisë