Fillon proçesi i votimit për anëtarët e Këshillit Kombëtar të Rinisë

Kandidatë, përfaqësues të organizatave rinore dhe/ose për të rinjtë Andi Bibo ka kryer studimet e larta (Bachelor dhe Master) pranë…
Read More
Fillon proçesi i votimit për anëtarët e Këshillit Kombëtar të Rinisë

RIN CAMP 2023

RIN CAMP 2023Rinia Camp, është një event që ka në qendër të rinjtë, dhe synon të aktivizojë dhe mbështesë më…
Read More
RIN CAMP 2023

Thirrje për Anëtarë të Këshillit Kombëtar të Rinisë

KRYEMINISTRIAMINISTËR I SHTETIT PËR RININË DHE FËMIJËT “Thirrje për Anëtarë të Këshillit Kombëtar të Rinisë”Agjencia Kombëtare e Rinisë shpall thirrjen e…
Read More
Thirrje për Anëtarë të Këshillit Kombëtar të Rinisë

Shpallet fituesi dhe renditja përfundimtare e kandidatëve sipas numrit të votave të OJF-ve për përfaqësuesin rinor në Bordin Drejtues të Zyrës Rajonale për Bashkëpunim Rinor

Mbështetur në ligjin nr. 116/2016 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor për ngritjen e Zyrës Rajonale për…
Read More
Shpallet fituesi dhe renditja përfundimtare e kandidatëve sipas numrit të votave të OJF-ve për përfaqësuesin rinor në Bordin Drejtues të Zyrës Rajonale për Bashkëpunim Rinor

Thirrje për votime nga Organizatat Jo Fitimprurëse Rinore/Për të Rinjtë për përfaqësuesin rinor në Bordin Drejtues të Zyrës Rajonale për Bashkëpunim Rinor (ZRBR)

Komisioni i Certifikimit për përzgjedhjen e përfaqësuesve rinorë në bordin drejtues të Zyrës Rajonale për Bashkëpunim Rinor (ZRBR) shpall kandidatët…
Read More
Thirrje për votime nga Organizatat Jo Fitimprurëse Rinore/Për të Rinjtë për përfaqësuesin rinor në Bordin Drejtues të Zyrës Rajonale për Bashkëpunim Rinor (ZRBR)

Thirrje për aplikim – Përfaqësues rinor në Bordin Drejtues të Zyrës Rajonale për Bashkëpunim Rinor, RYCO

 Mbështetur në ligjin nr. 116/2016 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor përngritjen e Zyrës Rajonale për Bashkëpunim…
Read More
Thirrje për aplikim – Përfaqësues rinor në Bordin Drejtues të Zyrës Rajonale për Bashkëpunim Rinor, RYCO

Sesion informues mbi proçedurat e aplikimit për Thirrjen e Tretë

Sesion informues online mbi proçedurat e aplikimit për Thirrjen e Tretë Në sesionin e parë më datë 10.05.2023  në orën …
Read More
Sesion informues mbi proçedurat e aplikimit për Thirrjen e Tretë

Thirrja e Tretë për Projekt-Propozime (Organizatat Rinore dhe Organizatat për të Rinjtë)

AGJENCIA KOMBËTARE E RINISË (AKR) SHPALL:THIRRJEN PUBLIKE NR.III PËR PROJEKT-PROPOZIMEDREJTUAR: ORGANIZATAVE RINORE DHE ORGANIZATAVE PËR TË RINJTË A.  Projekt-propozimet të cilat…
Read More
Thirrja e Tretë për Projekt-Propozime (Organizatat Rinore dhe Organizatat për të Rinjtë)

Lista e fituesve Thirrja e II

Liste OJF fituesLista e Bashkive fituese 
Read More
Lista e fituesve Thirrja e II

Thirrja e Dytë për Projekt-Propozime (Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore)

AGJENCIA KOMBËTARE E RINISËAGJENCIA KOMBËTARE E RINISË (AKR) SHPALL: THIRRJEN PUBLIKE NR.II PËR PROJEKT-PROPOZIME DREJTUAR:NJËSIVE TË VETËQEVERISJES VENDOREA. Projekt-Propozimet të cilat do…
Read More
Thirrja e Dytë për Projekt-Propozime (Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore)

 

Empatia sociale / vullnetarizmi

√ Edukimi jo formal

√ Punëdhënia dhe pjesëmarrja aktive

√ Rikrijimi dhe kreativiteti

Mirësevini në
Agjencia Kombëtare e Rinisë

Agjencia Kombëtare e Rinisë (AKR) është institucion i cili garanton dhe promovon të drejtat e të rinjve nëpërmjet mbështetjes për edukim joformal, ndërveprimit e aktivizimit të rinisë dhe financimit të veprimtarive rinore, në bazë dhe për zbatim të politikave shtetërore në fushën e rinisë.

Veprimtaria e AKR-së shtrihet në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë duke organizuar përgjegjësitë funksionale me qëllim sigurimin e kushteve për mbështjetjen dhe nxitjen e veprimtarive rinore, zhvillimin e dialogut të strukturuar për të realizuar fuqizimin e pozitës së të rinjve në shoqëri, krijimin e mekanizmave për nxitjen e politikave rinore si dhe marrjen e vendimeve profesionale, cilësore e të pavarura, në përzgjedhjen e programeve dhe projekteve që kanë në fokus rininë shqiptare dhe rëndësinë e kësaj të fundit në shoqëri.

Veprimtari

sqShqip
Agjencia Kombëtare e Rinisë