Email: info@rinia.gov.al

Rruga “Naim Frashëri”, Nr.37 Tiranë, Shqipëri

Agjencia Kombëtare e Rinisë