Vlerësimi i Planit Kombëtar të Veprimit për Rininë 2015-2020, na mblodhi në një tryezë konsultuese me #UNFPA, përfaqësues të institucioneve qendrore dhe aktorë të shoqërisë civile.

sqShqip
Agjencia Kombëtare e Rinisë