Takimin me z. Andi Dobrushi, Drejtor Ekzekutiv i i Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

sqShqip
Agjencia Kombëtare e Rinisë