Një nga nismat më të bukura të ndërmarra nga OSCE në vendin tonë #YAG.

sqShqip
Agjencia Kombëtare e Rinisë