Në mjediset e Qendrës Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm🚫, ku zhvilluam një takim në kuadër të bashkëpunimit ndërinstitucional.

👉🏻Sot në mjediset e Qendrës Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm🚫, ku zhvilluam një takim në kuadër të bashkëpunimit ndërinstitucional.🤝
➡️
Diskutuam mbi çështje me interes të përbashkët në fushën e rinisë, si dhe mbi veprimtarinë e institucioneve në këtë drejtim. Gjithashtu diskutuam mbi eksperiencat, sfidat, si dhe për mundësitë e bashkëpunimit mes #AKR dhe #CVE.

sqShqip
Agjencia Kombëtare e Rinisë