Në #Lezhë, për të vijuar me takimet informuese, të cilat kanë si qëllim nxitjen e bashkëpunimit 🤝 me njësitë e vetëqeverisjes vendore, organizatat rinore dhe vetë të rinjtë.

sqShqip
Agjencia Kombëtare e Rinisë