Në #Berat për të vijuar takimet informuese dhe për të forcuar urat e komunikimit me njësitë e vetëqeverisjes vendore të qarkut, me të rinj e të reja si dhe me përfaqësues të organizatave rinore.

sqShqip
Agjencia Kombëtare e Rinisë