Mirëpritëm sot në ambientet e AKR-së Grupin Këshillimor të të Rinjve #YAG, pjesë të Prezencës së OSBE-së në Shqipëri.

sqShqip
Agjencia Kombëtare e Rinisë