Me të rinj sportivë nga komuniteti rom dhe egjiptian, si dhe pjesë të shoqatës sportive “Galaktikët”, patëm kënaqësinë të zhvillonim lojra sportive dhe të njiheshim nga afër me ta.

sqShqip
Agjencia Kombëtare e Rinisë