Arlindi, Ania, Diogjeni dhe Marjana ishin 4️⃣ finalistët të cilët garuan për postin e Delegatit Rinor në Kombet e Bashkuara #UN, një program ky i cili synon të inkurajojë pjesëmarrjen e të rinjve në proceset vendimmarëse si në nivel kombëtar por edhe në atë ndërkombëtar.

sqShqip
Agjencia Kombëtare e Rinisë