Agjencia Kombëtare e Rinisë #AKR së bashku me Agjencinë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive #AKPA organizoi në Drejtorinë Rajonale të Formimit Profesional nr4️⃣, një bashkëbisedim frymëzues me studentë të kësaj qendre.

sqShqip
Agjencia Kombëtare e Rinisë