👉 Në kuadër të ditës së Kombeve të Bashkuara 🇺🇳#UNDay, dhe me prezencën e Ambasadorit z.Ferit Hoxha, dhe të rinjve, diskutuam mbi kontributin e Shqipërisë 🇦🇱në Këshillin e Sigurimit.

sqShqip
Agjencia Kombëtare e Rinisë