👉 #iRiuiMuajit

👉 #iRiuiMuajit

➡️ Kristiana Filip, një e re e apasionuar pas zgjidhjeve efikase të biznesit, punon çdo ditë në interes të klientëve të saj. 💼

⚖️ Si avokate biznesi, së fundmi është shpallur dhe një nga fitueset e “Academy of Women Entrepreneurs” 👏

đź“Ś Motoja e saj:

➡️ Mos pranoni JO-në si përgjigje, as mos u dekurajoni prej saj.

#AKR #Rinia #IRiuiMuajit

sqShqip
Agjencia Kombëtare e Rinisë