Vizituam Qendrën Sociale Murialdo në #Fier, e cila punon për edukimin profesional, rekreacionin dhe përfshirjen sociale të të rinjve.

Agjencia Kombëtare e Rinisë